Montessori třídy – ZŠ Polabiny 1

ZŠ Polabiny 1 je jedinou školou v Pardubicích, kde na prvním stupni probíhá vedle klasické výuky vždy v jedné třídě v ročníku i výuka metodou montessori. Žáci těchto tříd plní stejné stejné učební plány jako žáci běžných tříd, jejich výuka se liší v použitých metodách, kde výrazně převažuje samostatná práce a práce na projektech. Více se dozvíte na stránkách montessori tříd.

Dosavadní stránky Montessori tříd základní školy naleznete na tomto odkazu: https://sites.google.com/site/montessoripce/