Vítejte na stránkách Montessori Pardubice
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
(Marie Montessori)

Úkolem dospělých není formovat dítě, odstraňovat mu z cesty překážky, nebo jím dokonce manipulovat, ale udělat vše pro to, aby vlastními silami a svým tempem získalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který jej obklopuje.

Protože dětem ve věku 0-6 let je vlastní „absorbující mysl“, nepotřebují se učit prostřednictvím přímé výuky. Připravené Montessori prostředí jim umožňuje pohybovat se, dotýkat se, manipulovat a zkoumat. Poskytuje jim svobodu vybrat si vlastní práci bez skutečného zásahu dospělých. V tomto prostředí se učí pracovat nezávisle, na základě své vlastní iniciativy, která podněcuje soustředění a sebedisciplinu. Činnost, kterou dítě svobodně volí, ho vnitřně zdokonaluje. Bere do ruky věc, která ho oslovuje, přitahuje, pracuje se zájmem a soustředěně. Dosahuje dobrých výsledků, raduje se z dosaženého cíle. Má zájem pokračovat v práci, protože mělo úspěch, volí další a další činnosti. Dítě nemá potřebu pochvaly od dospělého, pracuje ze své vnitřní potřeby a touhy. Svoboda volby ho vede k úspěchu, sebezdokonalení, ale také k sebeuvědomění a důstojnosti.

Všichni psychologové jsou zajedno, že existuje jediný způsob učení: Vzbudit u dětí hluboký zájem, a tím navodit intenzivní koncentraci pozornosti.

 

Pro aktuální informace nás sledujte na Facebooku ;-)