Vítejte na stránkách Montessori Pardubice
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
(Marie Montessori)

Úkolem dospělých není formovat dítě, odstraňovat mu z cesty překážky, nebo jím dokonce manipulovat, ale udělat vše pro to, aby vlastními silami a svým tempem získalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který jej obklopuje.

Protože dětem ve věku 0-6 let je vlastní „absorbující mysl“, nepotřebují se učit prostřednictvím přímé výuky. Připravené Montessori prostředí jim umožňuje pohybovat se, dotýkat se, manipulovat a zkoumat. Poskytuje jim svobodu vybrat si vlastní práci bez skutečného zásahu dospělých. V tomto prostředí se učí pracovat nezávisle, na základě své vlastní iniciativy, která podněcuje soustředění a sebedisciplinu. Činnost, kterou dítě svobodně volí, ho vnitřně zdokonaluje. Bere do ruky věc, která ho oslovuje, přitahuje, pracuje se zájmem a soustředěně. Dosahuje dobrých výsledků, raduje se z dosaženého cíle. Má zájem pokračovat v práci, protože mělo úspěch, volí další a další činnosti. Dítě nemá potřebu pochvaly od dospělého, pracuje ze své vnitřní potřeby a touhy. Svoboda volby ho vede k úspěchu, sebezdokonalení, ale také k sebeuvědomění a důstojnosti.

Všichni psychologové jsou zajedno, že existuje jediný způsob učení: Vzbudit u dětí hluboký zájem, a tím navodit intenzivní koncentraci pozornosti.

 

Aktuality

Seminář Emoční inteligence
Srdečně Vás zveme na seminář PhDr. Evy Velechovské, který Vás povede k pochopení konfliktů, agresivity, nedorozumění ve vztazích s dětmi, partnery, kolegy a se sebou samými.
Seminář se koná v Montessori třídách ZŠ Polabiny 1 ve dnech 20. až 21. května 2016.

Společné stanování na tábořišti u Chotěboře
Stejně jako minulý rok, i letos plánujeme společné stanování na tábořišti poblíž městečka Chotěboř. Tábořiště se nachází v těsné blízkosti nádherného údolí Doubravky. Táborová louka je velká, místa je dost pro všechny. Přesný termín a bližší informace najdete brzy pod odkazem 'Spolek' / 'Společné akce'.

Malý princ v České Televizi.
V charitativním pořadu Pomozte dětem 2016 pořádaném dne 16.4.2016 Českou Televizí odzpívaly děti ze ZŠ Montessori Pardubice společně s kapelou Vypsaná Fixa píseň LETEC. Pro shlédnutí této části pořadu je možné si najet v časové ose na čas 38:40.

Podpora vzdělávání učitelek MŠ
V dubnu 2016 úspěšně zakončila další učitelka MŠ Diplomový kurz Montessori pedagogiky pořádaný Společností Montessori, který z jedné třetiny spolufinancoval náš Spolek. Významným finančním příspěvkem našeho Spolku bylo i pokrytí nákladů za kvalifikovaný zástup v době studia této učitelky, které trvalo 1,5 roku. Další tři učitelky absolvovaly v lednu a březnu 2016 dvoudenní vzdělávání Typologie MBTI - 1.blok, které pořádá Kritické myšlení, z.s.

Křest hudebního CD 'PLANETY MELÉHO PRINCE' v Divadle 29.
V Pardubickém Divadle 29 bylo v průběhu představení muzikálu Malý princ pokřtěno nové CD s názvem 'PLANETY MELÉHO PRINCE'. Na tomto nosiči jsou nahrány všechny písně ze zmiňovaného muzikálu s doprovodem kapely VYPSANÁ FIXA. Jak toto CD, které bylo na představení též k dispozici, vypadalo, se můžete podívat na těchto ukázkových obrázcích -> 1 2 3 4 <- .

Malý princ v 'Radničním zpravodaji'.
V březnovém čísle Pardubického 'Radničního zpravodaje' byla na stránce 19 otištěna pozvánka na muzikál dětí Montessori tříd 'Malý princ'.

15 nových dětí přijatých do prvních tříd
I tento školní rok jsme zaznamenali velký zájem o zápis do prvních tříd Montessroi školy. Zcela tak byla naplněna letošní kapacita 15 žáků. Zájem byl tak velký, že jsme bohužel byli nuceni skoro stejné množství zájemců odmítnout. Věříme, že příští rok bude situace příznivější.

Zápis do prvních tříd
Zápis do Montessori tříd ZŠ Polabiny 1 se letos konal ve středu 10. 2. a ve čtvrtek 11. 2. od 13:00 do 17:00 hodin v našich třídách (pavilon C, 1. patro).
Chcete-li se přijít podívat k nám do třídy, prosíme kontaktujte Lucii Mrázkovou na telefonu 608 846 359 nebo Marcelu Žákovou na telefonu 728 042 402.
Moc se na Vás i všechny děti těšíme.

Příspěvek na akce pro děti v MŠ
V letošním školním roce přispěl Spolek na autobusovou dopravu dětí na výlety. Na podzim se děti vypravily do lesů Podhůra u Chrudimi. V lednu absolvovaly děti zajímavou exkurzi v úpravně vody v Hrobicích.

Potvrzení o zaplacení daru
Potvrzení o zaplacení daru za rok 2015 naleznete zde.

Nový web Montessori tříd ZŠ Polabiny 1
Na adrese zs.montepce.cz naleznete nové stránky, které nahrazují staré stránky na Googlu.

Pomůcky pro MŠ
Na podzimní konferenci „Život s pravidly a rituály“ byly z příspěvku Spolku do obou tříd MŠ zakoupeny nové netradiční pomůcky.

Týden s Montessori v Pardubicích
(Oslavy 11 let Montessori v Pardubicích)

Od 11. do 17. října 2015 probíhaly semináře a workshopy v rámci Týdne s Montessori v Pardubicích. Týden jsme zahájili beneficí ve Východočeském divadle. Po úvodním slovu představily děti z Montessori tříd ZŠ Polabiny 1 svůj autorský muzikál Malý princ (libreto: kolektiv dětí, hudba: Michal Mareda) a večer pokračoval úspěšným představením Čtyři dohody Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru Dona Miguela Ruize. V ZŠ Polabiny 1 jste mohli navštívit relaxační večer v Montessori prostředí, Workshop Den v Montessori třídě a setkání s názvem Prožitkové prezentace očima dětí. Workskop Montessori ve vodě proběhl v bazénu v Lázních Bohdaneč. V Elipse proběhly semináře „Ticho!“ a „Já to chci, chci, chci...“ a v MŠ Klubíčko jsme připravili dvě tvořivé dílny s názvem Vnímej, tvoř a poznávej. Tuto úspěšnou akci jsme zakončili neméně úspěšnou konferencí s názvem Montessori. Známe se. Oslavy se konaly pod záštitou Mgr. Jakuba Rychteckého, náměstka primátora města Pardubic a Ing. Jana Řehounka, náměstka primátora města Pardubic. Svou záštitu oslavám udělil také hejtman Pardubického kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

O Týdnu s Montessori v Pardubicích informovala také média. Články si můžete přečíst pod následujícími odkazy.
Zpravodaj MO Pardubice VII - strana 7
Pardubický deník 12. 10. 2015
MF Dnes 12. 10. 2015
Pardubický deník 14. 10. 2015
MF Dnes 16. 10. 2015
Radniční zpravodaj 11/2015

Členská schůze spolku
Čtvrtek 22. 10. 2015.
Ve čtvrtek 22. 10. 2015 v 18.00 hodin se v jídelně ZŠ Polabiny 1 uskutečnila členská schůze spolku.

Nové děti v MŠ Klubíčko (Montessori třídy)
V září 2015 nastoupilo do Montessoriv tříd v Modrém a Fialovém klubíčku 20 nových dětí. Je tedy obsazeno všech 52 míst.