Vítejte na stránkách Montessori Pardubice
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
(Marie Montessori)

Úkolem dospělých není formovat dítě, odstraňovat mu z cesty překážky, nebo jím dokonce manipulovat, ale udělat vše pro to, aby vlastními silami a svým tempem získalo nové vědomosti a dovednosti, vrůstalo do světa, který jej obklopuje.

Protože dětem ve věku 0-6 let je vlastní „absorbující mysl“, nepotřebují se učit prostřednictvím přímé výuky. Připravené Montessori prostředí jim umožňuje pohybovat se, dotýkat se, manipulovat a zkoumat. Poskytuje jim svobodu vybrat si vlastní práci bez skutečného zásahu dospělých. V tomto prostředí se učí pracovat nezávisle, na základě své vlastní iniciativy, která podněcuje soustředění a sebedisciplinu. Činnost, kterou dítě svobodně volí, ho vnitřně zdokonaluje. Bere do ruky věc, která ho oslovuje, přitahuje, pracuje se zájmem a soustředěně. Dosahuje dobrých výsledků, raduje se z dosaženého cíle. Má zájem pokračovat v práci, protože mělo úspěch, volí další a další činnosti. Dítě nemá potřebu pochvaly od dospělého, pracuje ze své vnitřní potřeby a touhy. Svoboda volby ho vede k úspěchu, sebezdokonalení, ale také k sebeuvědomění a důstojnosti.

Všichni psychologové jsou zajedno, že existuje jediný způsob učení: Vzbudit u dětí hluboký zájem, a tím navodit intenzivní koncentraci pozornosti.

 

Aktuality

Adventní posezení v kavárně
Vážení rodiče a příznivci Montessori, v neděli 10. 12. 2017 v 15,00 vás srdečně zveme na prosincové posezení s tvořením, které s úspěchem pořádáme již po třetí.
Posezení se uskuteční v kavárně Dobrý kafe vedle MŠ Klubíčko v Polabinách IV.

Členská schůze Spolku Montessori Pardubice 30. 10. 2017
V pondělí 30. 10. 2017 v 18.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Polabiny 1 proběhla Členská schůze Spolku Montessori Pardubice.

Seznamovací pobyt v Táborové základně Domino
V úterý 26. 9. 2017 vyjíždí děti prvního trojročí na Seznamovací výlet.
Seznamovací výlet bude v Táborové základně Domino, Hluboká u Skutče – Březiny GPS: 49°50’15,68”N 16°4’48,8”E.
Konec Seznamovacího výletu je ve středu 27.9. 2017 v 15:00.
V Táborové základně Domino, máte možnost zůstat v chatkách s dětmi po zbytek týdne a užít si společně krásnou přírodu. V případě zájmu o pobyt od středy 27.9., se obracejte na předsedu spolku nebo svoje třídní paní učitelky.

http://www.vychodni-cechy.info/hluboka/3_25098_taborova-zakladna-domino/

První školní den 2017/2018
V pondělí 4. září jsme společně s rodiči přivítali na nádvoří školy děti do první třídy, poté proběhl uvítací ceremoniál ve třídách, kde byla všem představena i paní vychovatelka ze ŠD. Letos nastoupilo do Polabinských Montessori tříd, i přes velký zájem, pouze 17 prvňáčků. Kapacita školy nám bohužel neumožňuje více rozvíjet tento skvělý výukový systém. Intenzivně pracujeme na změně. Máte-li nápad, jak nám pomoci v našem snažení jste vítáni.

Nové číslo účtu spolku
Od letošního školního roku 2017/2018 používá spolek nový účet číslo 2601113122/2010 vedený u FIO banky. Prosíme, aby jste Vaše příspěvky zasílali na tento nový účet. Starý účet zanikne ke konci září 2017.

Předvánoční posezení pro rodiče
Srdečně vás zveme v neděli 4. 12. 2016 od 15 hodin do kavárny Dobrý kafe v Mozartově ulici vedle MŠ Klubíčko (domečky - tam co býval zverimex), kde se uskuteční Vánoční posezení pro rodiče. Poklábosíme, Márdi slíbil přijít s kytarou, Marcela slíbila přijít s quilingem, aby ruce nezahálely a my ostatní s dobrou náladou.
Vzhledem ke kapacitě kavárny je setkání koncipováno pro rodiče bez dětí (s výjimkou malých miminek).
Doražte, těšíme se na Vás.

Potvrzení o zaplacení daru
Potvrzení o zaplacení daru za rok 2016 naleznete zde.

Členská schůze Spolku Montessori Pardubice 20. 10. 2016
Členská schůze se uskutečnila ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 18.00 v jídelně ZŠ Polabiny 1. Hlavní body schůze byly tyto:
- seznámení s činností Spolku a jeho hospodařením
- seznámení s plány a rozpočtem na rok 2016-2017
- zvolení předsedy, členů výboru a kontrolní komise spolku

Seminář kritického myšlení
Srdečně Vás zveme na seminář kritického myšlení, který pořádá ZŠ Montessori Pardubice při ZŠ Polabiny 1 na začátku a na konci letošních prázdnin. Jedná se o akreditovaný kurz. Více informací získáte z přiloženého letáku.

Příspěvek na mini-školu v přírodě pro děti ze ZŠ Montessrori Pardubice
Květnová mini-škola v přírodě ve dnech 23.5 do 25. 5. 2016 v kempu Sedmihorky byla díky našemu Spolku Montessori Pardubice levnější o několik set korun pro každého dětského účastníka. Více informací v sekci Základní škola.

Příspěvek na školku v přírodě pro děti z Klubíčka
V květnu Spolek Montessori Pardubice v řadě již potřetí finančně podpořil výjezd 28 dětí z Montessori tříd MŠ Klubíčko do "Školky v přírodě". Tato aktivita s kladnou odezvou u rodičů, dětí i učitelek se stává tradicí, která určitě bude mít i v dalších letech pokračování.

Podpora vzdělávání učitelek MŠ
V dubnu 2016 úspěšně zakončila další učitelka MŠ Diplomový kurz Montessori pedagogiky pořádaný Společností Montessori, který z jedné třetiny spolufinancoval náš Spolek. Významným finančním příspěvkem našeho Spolku bylo i pokrytí nákladů za kvalifikovaný zástup v době studia této učitelky, které trvalo 1,5 roku. Další tři učitelky absolvovaly v lednu a březnu 2016 dvoudenní vzdělávání Typologie MBTI - 1.blok, které pořádá Kritické myšlení, z.s.

Křest hudebního CD 'PLANETY MELÉHO PRINCE' v Divadle 29.
V Pardubickém Divadle 29 bylo v průběhu představení muzikálu Malý princ pokřtěno nové CD s názvem 'PLANETY MELÉHO PRINCE'. Na tomto nosiči jsou nahrány všechny písně ze zmiňovaného muzikálu s doprovodem kapely VYPSANÁ FIXA. Jak toto CD, které bylo na představení též k dispozici, vypadalo, se můžete podívat na těchto ukázkových obrázcích -> 1 2 3 4 <- .

Malý princ v 'Radničním zpravodaji'.
V březnovém čísle Pardubického 'Radničního zpravodaje' byla na stránce 19 otištěna pozvánka na muzikál dětí Montessori tříd 'Malý princ'.

Příspěvek na akce pro děti v MŠ
V letošním školním roce přispěl Spolek na autobusovou dopravu dětí na výlety. Na podzim se děti vypravily do lesů Podhůra u Chrudimi. V lednu absolvovaly děti zajímavou exkurzi v úpravně vody v Hrobicích.

Pomůcky pro MŠ
Na podzimní konferenci „Život s pravidly a rituály“ byly z příspěvku Spolku do obou tříd MŠ zakoupeny nové netradiční pomůcky.

Týden s Montessori v Pardubicích
(Oslavy 11 let Montessori v Pardubicích)

Od 11. do 17. října 2015 probíhaly semináře a workshopy v rámci Týdne s Montessori v Pardubicích. Týden jsme zahájili beneficí ve Východočeském divadle. Po úvodním slovu představily děti z Montessori tříd ZŠ Polabiny 1 svůj autorský muzikál Malý princ (libreto: kolektiv dětí, hudba: Michal Mareda) a večer pokračoval úspěšným představením Čtyři dohody Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru Dona Miguela Ruize. V ZŠ Polabiny 1 jste mohli navštívit relaxační večer v Montessori prostředí, Workshop Den v Montessori třídě a setkání s názvem Prožitkové prezentace očima dětí. Workskop Montessori ve vodě proběhl v bazénu v Lázních Bohdaneč. V Elipse proběhly semináře „Ticho!“ a „Já to chci, chci, chci...“ a v MŠ Klubíčko jsme připravili dvě tvořivé dílny s názvem Vnímej, tvoř a poznávej. Tuto úspěšnou akci jsme zakončili neméně úspěšnou konferencí s názvem Montessori. Známe se. Oslavy se konaly pod záštitou Mgr. Jakuba Rychteckého, náměstka primátora města Pardubic a Ing. Jana Řehounka, náměstka primátora města Pardubic. Svou záštitu oslavám udělil také hejtman Pardubického kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

O Týdnu s Montessori v Pardubicích informovala také média. Články si můžete přečíst pod následujícími odkazy.
Zpravodaj MO Pardubice VII - strana 7
Pardubický deník 12. 10. 2015
MF Dnes 12. 10. 2015
Pardubický deník 14. 10. 2015
MF Dnes 16. 10. 2015
Radniční zpravodaj 11/2015